Petr Chaloupský – privat web site

| Titulní strana-Home | Sv.Jiljí/St.Giles | Hudba u Sv.Jiljí/music St.Giles | Schola Dominicana | Noty-music sheets | E-mail | Odkazy/Links | CD |

 

 

 Schola dominicana

 (choir of liturgical music)  

Petr Chaloupský    – dirigent a programový vedoucí, skladba

Schola byla nově založena v říjnu roku 2000

 

 Úkolem tohoto chrámového sboru je jedno a vícehlásý zpěv při liturgii.

 Zpíváme motteta 13.-21.století.

 Zkoušky se konají dle potřeby.

 

V době školních prázdnin (tj. v měsíci červenci a srpnu) se zkoušky nekonají.

 

 Přijímáme nové členy do všech hlasových skupin.

 Předpoklady přijetí :

-          vztah k duchovní hudbě a liturgii

-          hlasová a intonační způsobilost

-          základní znalost zpěvu not z listu (rytmus, intervaly)                                 

 

Notový archiv volně ke stažení !

Noty-DOWNLOAD

Free download of music sheets !