Petr Chaloupskýprivat web site

| Titulní strana-Home | Sv.Jiljí/St.Giles | Hudba u Sv.Jiljí/music St.Giles | Schola Dominicana | Noty-music sheets | E-mail | Odkazy/Links | CD |

Aktualizace Ctrl+F5 

| Zpět na všechny NOTY |

 

·         Postní písně
·         písně ke křížovým cestám
·         texty ke křížovým cestám

 

Composer

 Title

 Voicing(#)

  Print files

 MP3 Files

Place on web

 Petr Chaloupský

Doba postní – písně

A4

Postní píseň

Z hlubokosti svých těžkostí.

(hudba: P.Chaloupský., text: žalm 130 (Svatoján. kancionál)

9. slok

PDF-lid

PDF-varhany-1sl.

PDF-varhany-vse

mp3-nácvik

02/2012

K srdci Panny Marie

(možno hrát na 1. soboty v měsíci či postní soboty)

Srdce Krista, Boha svého.

(hudba: P.Chaloupský., text: L.Holain (1843-1916)

8. slok

PDF-lid

PDF-varhany-1sl.

PDF-varhany-vse

mp3-nácvik

02/2012

Postní antifona

Vezmi svůj kříž a následuj mne, praví Pán.

(hudba: P.Chaloupský., text: Mt 16:24-26 )

PDF

mp3-nácvik

02/2012

 

Composer

 Title

 Voicing(#)

  Print files

 MP3 Files

Place on web

 Petr Chaloupský

Doba postní – písně ke křížovým cestám

A4

Č.01

Na postní pátky

a Kříž. cesty

 Lide můj, lide, co jsem ti učinil.

 (hudba: P.Chaloupský., text: M. Tejček)

14. slok

PDF-lid

PDF-varhany-vse

mp3-nácvik

02/2012(17)

Č.02

Na postní pátky

a Kříž. cesty

(postní soboty)

 Stála Matka (Stabat Mater).

 (hudba: P.Chaloupský., text: Jacopone da Todi a P.Ch.)

15. slok

PDF-lid

PDF-varhany-vse

mp3-nácvik

02/2012

Č.03

Na postní pátky

a Kříž. cesty

 Umučení našeho Pána milostného.

 (hudba: P.Chaloupský., text: Pater Václav Miřinský 1522)

14. slok

PDF-lid

PDF-varhany-vse

mp3-nácvik

02/2012

Č.04

Na postní pátky

a Kříž. cesty

 Je kalné ráno.

 (hudba: P.Chaloupský., text: Václav Renč 1962 – „Popelka“ )

14. slok

PDF-lid

PDF-varhany-vse

mp3-nácvik

02/2012

Č.05

Na postní pátky

a Kříž. cesty

 První zastavení věrně připomíná.

 (hudba: P.Chaloupský., text: Václav Renč 1969 )

14. slok

PDF-lid

PDF-varhany-vse

mp3-nácvik

02/2012

Č.06

Na postní pátky

a Kříž. cesty

 Je cesta trním posetá.

 (hudba: P.Chaloupský., text: P.A.Šuránek)

16. slok

PDF-lid

PDF-varhany-vse

mp3-nácvik

02/2012

Č.07

Na postní pátky

a Kříž. cesty

 U stolu s námi sedí Pán.

 (hudba: P.Chaloupský., text: I. Slavík)

14(18). slok

PDF-lid

PDF-varhany-vse

mp3-nácvik

03/2014

Č.08

Na postní pátky

a Kříž. cesty

 Před soud Piláta.

 (hudba: P.Chaloupský., text: Polsko - 19.stol.)

15. slok

PDF-lid

PDF-varhany-vse

mp3-nácvik

02/2017

Č.09

Na postní pátky

a Kříž. cesty

 Před Pilátem drahý Ježíš stojí.

 (hudba: P.Chaloupský., text: Slovensko - 19.stol.)

14. slok

PDF-lid

PDF-varhany-vse

mp3-nácvik

03/2018

 

Křížová cesta

je meditativní modlitba. Jejím účelem je přivést člověka k poznání, co všechno musel Ježíš vytrpět pro naši spásu.

Příklady textů ke křížovým cestám (i s písní cca 30 minut)

oboustr. A4-> A5

01

KC k písni Č.05

První zastavení

 Křížová cesta – teologa a spisovatele Michala  Quoista

PDF-lid_str4-1

PDF-lid_str2-3

02/2015

02

KC k písni Č.04

Je kalné ráno

 Křížová cesta – „JEŽÍŠ KRISTUS, VYKUPITEL ČLOVĚKA

 podle P. Karla Cikrleho

PDF-lid_str4-1

PDF-lid_str2-3

02/2015

03

KC k písni Č.01

Lide můj, lide

 Křížová cesta „Lide můj, lide

 podle P.Chaloupského

PDF-lid_str4-1

PDF-lid_str2-3

02/2017

03B

(vhodné na 1. pátek v měsíci)

 Křížová cesta „K Srdci Ježíšovu“ (Laického sdružení sv. Dominika v Olomouci) 

PDF-lid_str4-1

PDF-lid_str2-3

02/2012

04

KC k písni Č.02

Stála Matka

 Křížová cesta „„Mariina cesta kříže“ (P. Richard G. Furey, CSsR)

PDF-lid_str4-1

PDF-lid_str2-3

03/2015

05

KC k písni Č.06

Je cesta trním posetá

Křížová cesta – „Prosebná“ (podle textu z webu modlita.cz )

PDF-lid_str4-1

PDF-lid_str2-3

02/2015

06

KC k písni Č.03

Umučení našeho

 Křížová cesta – meditace podle sv. Brigity Švédské

 (upraveno podle „Tajemství spásy“).

PDF-lid_str4-1

PDF-lid_str2-3

02/2012

07

KC k písni Č.07

U stolu s námi sedí Pán.

 Křížová cesta – meditace podle bl. Alžběty od Trojice s použitím

 textů básníka Ivana Slavíka / (upraveno P.Ch. + píseň P.Ch.

„U stolu s námi sedí Pán“ – text. I.Slavík).

PDF-lid_str4-1

PDF-lid_str2-3

03/2014

08

Píseň  č.03-08.

 Křížová cesta od Jana Pavla II.

PDF-lid_str4-1

PDF-lid_str2-3

02/2012

09

Píseň  č.03-08.

 Křížová cesta „Jestliže pšeničné zrno nepadne do země

PDF-lid_str4-1

PDF-lid_str2-3

02/2012

10

Píseň  č.03-08.

 Křížová cesta „Chci-mohu

PDF-lid_str4-1

PDF-lid_str2-3

02/2012

11

Píseň  č.03-08.

 Křížová cesta „Biblická

PDF-lid_str4-1

PDF-lid_str2-3

02/2012

12

Píseň  č.03-08.

 Křížová cesta „Se svatými

PDF-lid_str4-1

PDF-lid_str2-3

03/2018