Petr Chaloupskýprivat web site

| Titulní strana-Home | Sv.Jiljí/St.Giles | Hudba u Sv.Jiljí/music St.Giles | Schola Dominicana | Noty-music sheets | E-mail | Odkazy/Links | CD |

Aktualizace Ctrl+F5 

| Zpět na všechny NOTY |

 

Popeleční středa

 

 

Composer

 Title

 Voicing(#)

  Print files

 MP3 Files

Place on web

 Petr Chaloupský

Doba postní – popeleční středa      ( pro smíšený sbor )

Popeleční středa 2020

Samostatná stránka

03/2019

 

Composer

 Title

 Voicing(#)

  Print files

 MP3 Files

Place on web

 Petr Chaloupský

Doba postní – popeleční středa      ( pro smíšený sbor )

00

Popeleční středa 2018 (17,16)

seznam skladeb v liturgii popeleční středy

PDF

02/2018

01 (g.chorál + P.Ch. CZ motet)

                Vstupní antifona

Misereris ómnium, Domine  (Slitováváš se nade všemi, Bože)

1hl / SATB

PDF

02/2018

02

                Zpěv po I.čtení

Žalm 51 (50) – Pane, smiluj se, neboť jsme zhřešili proti tobě

SATB

PDF

02/2017

03

                Zpěv po II.čtení – verš před evangeliem

Chvála tobě, Pane náš

SATB

PDF

02/2017

04a

                Svěcení popela a označování věřících popelem

Žalm 79(78) „Pomoz nám, Bože“ 

SATB

PDF

02/2017

04b

Žalm 25(24) „K tobě, Pane, svou duši pozvedám“ 

SATB

PDF

02/2018

05

Jóel 2,13 - Kněží, služebníci Hospodinovi, ať pláčou

SATB

PDF

06

Jóel 2,17 - V kajícnosti začněme Půst,

SATB

PDF

07 (g.chorál)

(Attende Domine JK320)

1hl

PDF

08

                Obětování

Žalm 130(129) – Z hlubin volám k tobě, Hospodine.

SATB

PDF

09 (g.chorál + P.Ch. CZ motet)

                Přijímání

Žalm 103(102) - Domine, non secundum (Nejednáš s námi podle našich hříchů)

1hl / SABr

PDF

02/2017

10a

Žalm 57 (56) – Miserere mei, Deus (Smiluj se nade mnou, Bože)

SATB

PDF

10b

Trisagion

SATB

PDF

02/2018

11

Žalm 32 (31) – Tys, mé útočiště

SATB

PDF

12   (J.Foerster)

                Závěr

Svatý Bože, svatý silný JK316

SATB

PDF

02/2017

 

Composer

 Title

 Voicing(#)

  Print files

 MP3 Files

Place on web

 Petr Chaloupský

Doba postní – popeleční středa      ( pro smíšený sbor )

00

Popeleční středa 2012

seznam skladeb v liturgii popeleční středy

PDF

02/2012

01

                Vstupní antifona

Žalm 4 - Pane, smiluj se nade mnou a mou prosbu slyš!

SATB

PDF

mp3-pro_nácvik

02/2012

02

                Zpěv po I.čtení

Žalm 51 (50) – Pane, smiluj se, neboť jsme zhřešili proti tobě

SATB

PDF

mp3-pro_nácvik

02/2012

03

                Zpěv po II.čtení – verš před evangeliem

Chvála tobě, Pane náš

SATB

PDF

mp3-pro_nácvik

02/2012

04

                Svěcení popela a označování věřících popelem

Žalm 69(68) - Vyslyš mě Bože, ve své veliké lásce.

SATB

PDF

mp3-pro_nácvik

02/2012

05

Jóel 2,13 - Kněží, služebníci Hospodinovi, ať pláčou

SATB

PDF

mp3-pro_nácvik

02/2012

06

Jóel 2,17 - V kajícnosti začněme Půst,

SATB

PDF

mp3-pro_nácvik

02/2012

07

Žalm 130(129) – Z hlubin volám k tobě, Hospodine.

SATB

PDF

mp3-pro_nácvik

02/2012

08 (JK307)

                Obětování

Kristus příklad pokory JK307

SATB

PDF

mp3-pro_nácvik

02/2012

09

                Přijímání

Žalm 57 (56) – Miserere mei, Deus

SATB

PDF

mp3-pro_nácvik

02/2012

10

Žalm 30 (29) – Budu tě chválit, můj Pane

SAT

PDF

mp3-pro_nácvik

02/2012

11 (Mešní zpěvy)

Soudce všeho světa Bože

SATB

PDF

mp3-pro_nácvik

02/2012

12

Žalm 32 (31) – Tys, mé útočiště

SATB

PDF

mp3-pro_nácvik

02/2012

13 (J.Foerster)

                Závěr

Svatý Bože, svatý silný JK316

SATB

PDF

mp3-pro_nácvik

02/2012

 

 

Composer

 Title

 Voicing(#)

  Print files

 MP3 Files

Place on web

 Petr Chaloupský

Doba postní – popeleční středa               ( pro smíšený sbor )

00

 Popeleční středa 2010

02/2010

05

Crucem tuam

SATB

PDF

mp3

02/2010

07

Žalm 51 (50) – Zahlaď Bože, mou nepravost

SATB

PDF

mp3

02/2010

09

Žalm 60 (59) – Pomoz nám Pane, v naší veliké tísni

SATB

PDF

mp3

02/2010