Petr Chaloupský – privat web site

| Titulní strana-Home | Sv.Jiljí/St.Giles | Hudba u Sv.Jiljí/music St.Giles | Schola Dominicana | Noty-music sheets | E-mail | Odkazy/Links | CD |

 

  AKTUALIZACE – zmáčkni Ctrl+F5

PROGRAM HUDBY U SV. JILJÍ

2024

Únor

02.2. - 18:30 Svátek UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU („Hromnice“)

 

14.2. - 18:30 POPELEČNÍ STŘEDA

 

22.2. - 18:30 Svátek Stolce sv. Petra

 

(Schola dominicana, varhany. P. Chaloupský)

 

Leden

06.1. 18:30 – Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

Vánoční moteta a chorály

(Schola dominicana, varhany. P. Chaloupský)

 

25.1. 18:30 - Svátek Obrácení sv. Pavla

 

 

PROGRAM HUDBY U SV. JILJÍ

2023

Prosinec

24. 12. 24:00 – Půlnoční

Vánoční moteta a lidový zpěv koled.

(Schola dominicana, varhany. P. Chaloupský)

 

25. 12. 18:30 – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

 
ADVENT – roráty u sv. Jiljí  pá v 7:15

(Noty a nahrávky od sester Boromejek ->  RORATY )

 

Listopad

01.11 18:30  Slavnost Všech svatých

(Schola dominicana, varhany. P. Chaloupský)

 

02.11 18:30  Památka všech zemřelých

P.Chaloupský: REQUIEM

(Schola dominicana, varhany. P. Chaloupský)

 

22.11 18:30  Památka panny sv.Cecílie

26.11 18:30  neděle KRISTA KRÁLE

(Schola dominicana, varhany. P. Chaloupský)

 

Říjen

 

07.10  18:30 Svátek P.Marie Růžencové

(varhany. P. Chaloupský)

 

13.10 20:00 Koncert duchovní hudby

zpěv: M. Koval

varhany. P. Chaloupský

 

Září

 

15.9 18:30 Památka P.M. bolestné

P.Chaloupský: STABAT MATER

(Schola dominicana, varhany. P. Chaloupský)

 
 
 03.09 9:30  SLAVNOST sv. Jiljí

(varhany. P. Chaloupský)

 
28.09 18:30  SLAVNOST sv. Václava

(varhany. P. Chaloupský)

 

. Červenec-srpen -prázdninový provoz

08.08 18:30 Slavnost sv. Dominika

(Schola dominicana, varhany. P. Chaloupský)

15.08 18:30 SLAVNOST Nanebevzetí P.M.

(SD, varhany. P. Chaloupský)

 

05.07 18:30 SLAVNOST Nsv. Cyrila a Metoděje

 

Červen

18:30 SLAVNOST sv. Petra a Pavla

18:30 SLAVNOST Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

18:30 SLAVNOST Těla a Krve Páně

18:30 SLAVNOST Nejsvětější Trojice

 20:00-21:00 KONCERT – NOC KOSTELŮ

(varhany. P. Chaloupský)

 

18:30 SLAVNOST Seslání Ducha Svatého

(Schola dominicana, varhany. P. Chaloupský)

 

Květen

 

18:30 Nanebevstoupení Páně

(varhany. P. Chaloupský)

 

Duben

 

18:30 Květná neděle

P.Ch. Moteta ke slavnosti

Chorální i lidový zpěv k liturgii Květné neděle

Dominikánské chorální pašije podle Lukáše

 

 18.30 Zelený čtvrtek

Ordinárium a vícehlasá moteta od P. Chaloupského

k liturgii památky Večeře Páně.

 

 Velký pátek

-večer v 18:30 - Památka umučení Páně

Dominikánské chorální pašije podle Jana

Vícehlasá moteta: G.P.Palestrina, Fr.Picka, P.Chaloupský...

k liturgii uctívání kříže.

 

21.00 Bílá sobota

P.Ch. Moteta ke slavnosti

Chorální i lidový zpěv k liturgii Vigilie

 

KN a Triduum Zpívá Schola dominicana,

diriguje a na varhany hraje Petr Chaloupský

 

18:30 Neděle Vzkříšení

SD zpěv a varhanní improvizace: Petr Chaloupský

 

Březen

18:30 POPELEČNÍ STŘEDA

18:30 Slavnost sv. Josefa

18:30 Slavnost Zvěstování Páně

 

P.Ch. Moteta ke slavnosti

zpívá: Schola dominicana

diriguje, varhany: P.Chaloupský

 

Únor

02.2. - 18:30 Svátek UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU („Hromnice“)

22.2. - 18:30 Svátek Stolce sv. Petra

 

(Schola dominicana, varhany. P. Chaloupský)

 

Leden

06.1. 18:30 – Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

Vánoční moteta a chorály

(Schola dominicana, varhany. P. Chaloupský)

 

25.1. 18:30 - Svátek Obrácení sv. Pavla